Zmiany w WinRAR 3.10

1. Nowe polecenie "Znajdź" pozwala na poszukiwanie ciągu tekstowego w archiwach i zwykłych plikach. Jego ekwiwalent w wierszu polecenie to parametr 'i'

2. Nowe polecenie "Konwertuj" przekształca archiwa z jednego formatu na inny. Może dotyczyć przetwarzania pojedynczego archiwum lub wielu archiwów za jednym razem. Można również wybrać poszczególne foldery i przekształcić całą ich zawartość.

3. Polecenia naprawiania:

a) Polecenie "Napraw" może spowodować naprawę uszkodzonych danych powstałych na skutek błędów wymazywania i dołączania plików w archiwach RAR zawierających dane naprawcze.
W wersjach wcześniejszych, naprawa takich błędów była możliwa tylko wtedy, gdy rozmiar archiwum nie został zmieniony

b) Funkcja "Napraw" używa stałych nazw plików typu arcname.rar oraz rebuilt.arcname.rar dla naprawionych archiwów, gdzie 'arcname' jest nazwą oryginalnego archiwum. Poprzednie wersje używały nazw typu _recover.rar oraz _reconst.rar names;

c) W powłoce WinRAR można wybierać wiele archiwów jednocześnie i naprawiać je w trakcie jednej operacji

d) Polecenie 'R' akceptuje "dzikie karty" w nazwach archiwum, aby naprawiać szereg archiwów w ramach tego samego procesu

4. Woluminy odzyskiwania:

a) WinRAR próbuje zawsze zrekonstruować zarówno brakujące, jak i uszkodzone woluminy. Oryginalne kopie uszkodzonych woluminów mają nazwy zmienione według schematu *.bad. Poprzednie wersje mogły zrekonstruować tylko brakujące woluminy

b) WinRAR automatycznie wykrywa błędne woluminy danych odzyskiwania i ignoruje je

c) Schemat nadawania nazw odzyskanym woluminom zmienił się z N1_N2_N3.rev na mniej skomplikowany N.rev,gdzie 'N' jest numerem woluminu. Woluminy odzyskane z nazwami w starym stylu są również rozpoznawane i obsługiwane.

d) WinRAR pokazuje pasek postępu podczas rekonstruowania woluminów.

5. Moduły SFX:

a) Nowo opracowane okna dialogowe Start and License SFX

b) SFX zapewnia pełna obsługę HTML w poleceniu "Text". Wcześniejsze wersje obsługiwały tylko bardzo ograniczoną liczbę tagów HTML;

c) Polecenie skryptu "SavePath" SFX oraz opcja "Save and restore paths" w pozycji "zaawansowane ustawienia SFX" pozwala na zapisanie ścieżki docelowej wpisanej przez użytkownika do Rejestru i odtworzenie jej podczas uruchamiania archiwum SFX przy następnej okazji.

6. Poprawiona kompresja podczas dodawania małych plików tekstowych do już istniejących archiwów przy użyciu trybów "Best" (-m5) lub "Forced text" (-mct+).

7. Polecenie "Bez podziału na foldery" menu "Opcje/Lista plików" przełącza użytkownika pomiędzy klasycznym widokiem drzewa folderów i widokiem płaskim, kiedy wszystkie archiwizowane pliki i foldery są wyświetlane na tej samej liście.

8. Opcja "Wyłącz komputer po zakończeniu" w części "Zaawansowane" okna dialogowego archiwizacji oraz przełącznik w wierszu poleceń - ioff wyłącza komputer po ukończeniu operacji Sprzęt jednak musi obsługiwać funkcję power off.

9. Rozmiary dysków ZIP-100, CD-650MB oraz CD-700MB zostały dodane do wstępnie ustalonych wartości na liście możliwych do natychmiastowego użycia rozmiarów woluminów w oknie dialogowym archiwizacji dialog.

10. Nowy przełącznik w wierszu poleceń -iicon określa ikonę, jaka ma być używana w archiwum SFX utworzonym lun zaktualizowanym przez WinRAR. Ten przełącznik jest obsługiwany tylko przez WinRAR, nie obsługuje go konsola RAR.

11. Teraz WinRAR otwiera archiwa tar.gz oraz tar.bz2 w trakcie jednej operacji, tak więc użytkownicy nie muszą rozpakowywać ręcznie archiwów TAR. WinRAR nie przechowuje na dysku tymczasowych archiwów plików .tar wszelkie niezbędne operacje wykonywane są bezpośrednio w pamięci.

12. WinRAR jest w stanie rozpakować wieloczęściowe archiwa ZIP (.zip, .z01, .z02, ...).

13. Nowy modyfikator 'N' (numer archiwum) dla przełącznika -ag i opcji kopii zapasowej "Generuj nazwę archiwum na podstawie maski" w oknie dialogowym archiwizacji.
WinRAR poszukuje istniejących archiwów z wygenerowaną nazwą, a jeśli je znajdzie, to przeszukuje i dopasowuje nazwy istniejących archiwów, aż znajdzie nazwę z wolnym numerem. Na przykład jeśli użyjesz wiele razy w ciągu jednego dnia polecenia -agyymmdd-nn, to każde nowe archiwum będzie miało w nazwie rosnący numer.

14. Jeśli rarfiles.lst zawiera takie dwie maski, że jeśli jedna z nich pasuje do wszystkich to ta druga również pasuje do wszystkich plików, to maska, która pasuje do mniejszej ilości nazw plików będzie miała większy priorytet bez względu na pozycje na liście. Na przykład w przypadku masek *.cpp oraz f*.cpp to właśnie, f*.cpp będzie mieć większy priorytet.

15. WinRAR pokazuje kolumnę CRC16 wewnątrz archiwów LZH.

16. Można wyłączyć okno dialogowe głównego menu i ustawień przy użyciu klucza rejestru "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WinRAR\Policy" lub "HKEY_CURRENT_USER\Software\WinRAR\Policy"
Ta funkcja może pomóc zachować pierwotne ustawienia programu WinRAR w środowisku wielostanowiskowym. W celu uzyskania dalszych informacji proszę przeczytać temat "Ustawienia konfiguracji/Zmienne rejestru"w pliku winrar.hlp.