Zmiany w WinRAR 3.11

1. Polecenie "Przekształć archiwa" działa również dla archiwów .tgz

2. Graficzne moduły SFX dostarczają bardziej szczegółowych informacji w przypadku błędów CRC lub błędów podczas tworzenia plików

3. RAR w wersji dla konsoli zwraca błąd numer 9 w przypadku błędu podczas tworzenia pliku

4. Usunięte błędy:

a) polecenie "Przekształć archiwa" nie działało dla archiwów znajdujących się w folderach o nazwach zawierających znaki diakrytyczne

b) WinRAR mógł spowodować błąd podczas próby wyświetlenia zbyt długiego typu pliku wewnątrz archiwum

c) opcja linii poleceń "-ag" w miejsce minut wstawiała niewłaściwe wartości

d) zaznaczenie opcji "Umieść każdy plik w osobnym archiwum" oraz "Wyłącz komputer po zakończeniu" jednocześnie powodowało, że WinRAR wyłączał komputer po utworzeniu pierwszego archiwum

e) w Windows 95 moduł SFX czasem niepotrzebnie wyświetlał ciąg znaków "http-equiv ..."