Zmiany w WinRAR 3.20

1. Poprzednie wersje WinRAR-a i RAR-a przechowywały tylko czas modyfikacji pliku i tylko z 2-sekundową precyzją (jak w przypadku systemu FAT pod kontrolą DOS-u). Było to wystarczające dla systemu FAT, lecz nowsze systemy plików obsługują czas z większą precyzją. Teraz archiwum w formacie RAR może zachowywać czas modyfikacji, utworzenia i ostatniego dostępu do pliku z dokładnością nawet do 0.0000001 sekundy (100 nanosekund). W związku z tym pojawiły się następujące zmiany:

a) nowa zakładka "Czas" w oknie archiwizacji zawiera grupę opcji "Przechowywanie czasu pliku". Inne opcje związane z czasem również zostały przeniesione na tą zakładkę (z zakładki "Backup")

b) nowa zakładka "Zaawansowane" w oknie wypakowywania zawiera grupę opcji "Czas pliku"

c) nowa opcja w linii poleceń "-ts<m,c,a>"

Precyzja przechowywanego czasu w archiwach ZIP pozostała niezmieniona i wynosi 2 sekundy.

2. Zmiany w oknie wypakowywania:

a) okno zostało podzielone na dwie zakładki: "Ogólne" i "Zaawansowane"

b) opcja "Wyświetl pliki w Eksploratorze" powoduje, że po wypakowaniu plików WinRAR otworzy okno Eksploratora Windows z zawartością foldera docelowego

c) przycisk "Zapisz ustawienia" zapisuje stan okna dialogowego (zarówno części "ogólnej" jak i "zaawansowanej"). Stan ten będzie odtworzony po ponownym otwarciu tego okna. WinRAR zapisuje wszystkie ustawienia oprócz ścieżki docelowej.

d) zakładka "Zaawansowane" zawiera grupę opcji "Czas pliku" umożliwiającą wybranie typ czasu do odtworzenia podczas wypakowywania

e) opcja "Ustaw atrybuty zabezpieczeń" w zakładce "Zaawansowane" umożliwia odtworzenie lub nie atrybutów zabezpieczeń NTFS. Poprzednie wersje zawsze odtwarzały te atrybuty (jeśli były zachowane w archiwum).

3. Istnieje możliwość zmiany nazwy pliku wewnątrz archiwum RAR. Można tego dokonać zarówno w oknie WinRAR-a za pomocą polecenia "Zmień nazwę pliku" (menu "Polecenia") jak i w linii poleceń za pomocą polecenia 'rn'.

4. Okno dialogowe "Następny wolumin" umożliwia wskazanie miejsca dla następnego woluminu. WinRAR wyświetla to okno w przypadku tworzenia woluminów na wymiennych nośnikach (np. na dyskietkach) lub jeśli włączona jest opcja "Pauza po każdym woluminie". Poprzednie wersje nie umożliwiały zmiany nazwy wolminu.

5. Do menu kontekstowego archiwów obsługiwanych przez WinRAR-a można dodać polecenia "Testuj" i "Przekształć". Można tego dokonać za pomocą przycisku "Wybierz ikony..." w zakładce "Integracja" okna dialogowego "Ustawienia".

6. Do menu kontekstowego, wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na ikonie WinRAR-a w zasobniku systemowym (tray), dodane zostało polecenie "Pauzuj".

7. Jeśli brakuje woluminu w saorozpakowującym się archiwum, wyświetlane jest okno dialogowe umożliwiające wskazanie miejsca, gdzie ten wolumin się znajduje.

8. WinRAR umożliwia zmianę rozmiaru okna zawierającego rezultaty wyszukiwania. Rozmiar okna jest zapisywany i odtwarzany przy następnym jego otwarciu.

9. Paski narzędzi:

a) Przycisk "Paski narzędzi..." w ustawieniach ogólnych wyświetla okno dialogowe umożliwiające włączenie i wyłączenie pasków narzędzi WinRAR-a

b) przyciski mogą mieć różną szerokość. Poprzednio wszystkie przyciski były poszerzane do najszerszego.

c) jeśli szerokość przycisków przekracza szerokość paska narzędzi, pojawia się z jego prawej strony strzałka, za pomocą której można otworzyć menu z przyciskami, które nie zmieściły się na pasku

10. Polecenia 'l' i 'v' RAR-a w wersji dla konsoli mają teraz dodatkowy modyfikator - 'b', który powoduje, że RAR wyświetla tylko nazwy plików, bez dodatkowych informacji

11. WinRAR rozpoznaje jeszcze jedno rozszerzenie nazwy pliku w archiwum .tar umożliwiające obejście 100-znakowego limitu długości nazwy pliku w takim archiwum.

12. Archiwa GZip zawierające 0 w polu określającym czas pliku są teraz przetwarzane prawidłowo. Poprzednie wersje wyświetlały w takich przypadkach losowe wartości.

13. Woluminy naprawcze:

a) podczas tworzenia woluminów naprawczych, konieczny obszar jest rezerwowany na początku operacji, co zmniejsza fragmentację dysku

b) RAR w wersji dla konsoli wyświetla stopień zaawansowania operacji w procentach podczas tworzenia woluminów naprawczych i podczas odtwarzania brakujących lub uszkodzonych woluminów.

14. Jeśli włązcona jest opcja "Zachowaj dane bezpieczeństwa", foldery zostaną dodane do archiwum po plikach, które one zawierają. Jest to konieczne aby uniknąć sytuacji, gdy atrybuty zabezpieczeń świeżo wypakowanego foldera uniemożliwiają wypakowanie do niego plików.

15. W oknie "Dodaj do ulubionych" można opcjonalnie wprowadzić opis. Jeśli opis zostanie wprowadzony, WinRAR wyświetli go w menu "Ulubione", w przeciwnym wypadku wyświetlona zostanie nazwa foldera lub archiwum.