Zmiany w WinRAR 3.30

1. Nowe polecenie "Skanuj archiwum w poszukiwaniu wirusów" powoduje wypakowanie zawartości archiwum do katalogu tymczasowego i sprawdzenie jej za pomocą wskazanego programu antywirusowego.

2. Nowe polecenie "Generuj raport" tworzy raport zawierający listę zwykłych i zarchiwizowanych plików. Opcjonalnie raport może zawierać rozmiar, datę modyfikacji i sumę kontrolną (CRC) pliku. Ponadto można wybrać rodzaj sortowania, zapisać raport do pliku, wydrukować go lub skopiować do schowka.

3. Nowe polecenie "Wykonaj test wydajności i sprzętu" umożliwia porównanie wydajności algorytmu kompresji RAR na różnych komputerach i wykryć ewentualne błędy spowodowane nieprawidłowym działaniem sprzętu.

4. Nowe polecenie "Drukuj plik" umożliwia wydrukowanie zarówno zwykłego jak i zarchiwizowanego pliku.

5. Nowe menu "Narzędzia" zawiera polecenia "Pomocnik", "Wyświetl informacje", "Przekształć archiwa", "Znajdź pliki", "Napraw archiwum", "Przekształć archiwum w SFX", które poprzednio znajdowały się w menu "Polecenia". Ponadto w nowym menu znajdują się polecenia "Skanuj archiwum w poszukiwaniu wirusów", "Generuj raport" oraz "Wykonaj test wydajności i sprzętu".

6. WinRAR umożliwia rozpakowanie archiwów ZIP, które zawierają pliki skompresowane metodą "Enhanced deflate".

7. WinRAR rezerwuje przestrzeń dyskową dla plików wypakowywanych z archiwów ZIP. Zmniejsza to fragmentację dysku, szczególnie na partycjach NTFS. Poprzednia wersja rezerwowała przestrzeń tylko w przypadku archiwów RAR.

8. Możliwe jest rozpakowanie archiwów TAR, GZIP i ISO9660 dowolnych rozmiarów. Poprzednia wersja nie obsługiwała tych archiwów jeśli ich rozmiar przekraczał 2GB.

9. Pasek statusu wyświetla postęp operacji podczas odczytywania zawartości dużych archiwów tar.gz i tar.bz2

10. Okno "Następny wolumin" umożliwia zmianę nie tylko nazwy, ale również i rozmiaru następnego woluminu, co umożliwia tworzenie woluminów o różnych rozmiarach. Okno to jest wyświetlane jeśli tworzone jest wieloczęściowe archiwum na dysku wyjmowalnym lub włączona jest opcja "Pauza po każdym woluminie" w ustawieniach zaawansowanych kompresji.

11. Opcja -v może wystąpić wielokrotnie, co spowoduje określenie różnych rozmiarów dla kolejnych woluminów. Na przykład, polecenie 'rar a -v100k -200k -300k archiwum' spowoduje, że pierwszy wolumin będzie miał rozmiar 100KB, drugi 200KB a trzeci i każdy następny - 300KB.

12. Zwiększony stopień obsługi kodowania Unicode w nazwach archiwów. Jeśli WinRAR jest uruchomiony w systemie z rodziny NT (WindowsNT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003) możliwe jest modyfikowanie archiwów o nazwach zawierających znaki narodowe niezależnie od ustawień regionalnych.

13. Francesco Indrio poprawił małe i niektóre duże ikony.

14. Rozmiar okna komunikatów diagnostycznych może być zmieniany. Okno zachowuje swój rozmiar i odtwarza go przy następnym wyświetleniu.

15. Przycisk "Tryb..." w oknie postępu archiwizacji umożliwia zmianę metody kompresji w trakcie trawania operacji bez jej przerywania.

16. WinRAR obsługuje opcję linii poleceń '-cfg-'. Opcja ta powoduje, że WinRAR ignoruje ustawienia zapisane w domyślnym profilu kompresji i zmiennej środowiskowej RAR.

17. WinRAR otwiera pliki .qpr i .qpk (pakiety QNX) w jednym kroku, tak jak ma to miejsce w przypadku archiwów .tar.gz.

18. Podczas rozpakowywania wieloczęściowego archiwum CAB można wskazać miejsce, gdzie znajduje się brakujący wolumin. Poprzednia wersja wyświetlała komunikat, że nie może znaleźć woluminu i końcyła operację.

19. Polecenie "Zmień nazwę pliku" wyświetla okno informujące o przetwarzaniu plików.

20. Polecenie "Przekształć archiwa" sprawdza najmniejszy dopuszczalny względny rozmiar przed rozpoczęciem testowania archiwum i jeśli przekształcone archiwum nie spełnia tego warunku to nie jest testowane.

21. Pole "Wyklucz pliki" w dialogu kompresji posiada przycisk "Dołącz", dzięki któremu można wskazać pliki zamiast wpisywać ich nazwy.

22. WinRAR rozpoznaje cydzysłowy wewnątrz parametrów w linii poleceń. Na przykład, "-pmoje hasło" i -p"moje hasło" ustawią to samo hasło. Poprzednie wersje WinRAR-a rozpoznawały tylko pierwszą formę ("-pmoje hasło") a jedynie wersja dla konsoli rozpoznawała obie formy.

23. Zwiększona skuteczność odróżniania plików wykonywalnych i plików dźwiękowych od pozostałych. Ma to znaczenie przy wyborze algorytmu kompresji (niewłaściwy wybór może zmniejszyć stopień kompresji).

24. WinRAR obsługuje opcję linii poleceń '-hp' podaną bez parametru. W takim przypadku wyświetlane jest okno służące do wprowadzenia hasła.

25. WinRAR zachowuje strumienie NTFS aktualizowanych archiwów, jeśli archiwa i pliki tymczasowe znajdują się na partycji NTFS. Nie należy mylić strumieni skojarzonych z archiwum ze strumieniami zachowanymi w tym archiwum - te drugie były zachowywane również przez poprzednią wersją WinRAR-a.

26. Istnieje możliwość zabronienia zmiany hasła archiwizacji za pomocą wpisu w Rejestrze. Więcej informacji na ten tema znajduje się w pomocy podręcznej w rozdziale "Konfiguracja programu/Wpisy w Rejestrze".

27. Można wstawić separatory pomiędzy przyciski na pasku narzędzi.

28. Nowa opcja RAR-a '-si[nazwa]' umożliwia kompresję danych pochodzących bezpośrednio ze stdin (standardowego urzadzenia wejściowego)

29. W wersji RAR-a dla konsoli polecenia 'vt' i 'lt' wyświetlają nazwy plików, na które wskazują dowiązania symboliczne, podczas listowania zawartości archiwów RAR utworzonych w środowisku Unix-owym. Polecenia te wyświetlają również nazwy strumieni NTFS podczas listowania archiwów je zawierających.