Zmiany w WinRAR 3.40

1. "Najszybsza" (-m1) metoda kompresji RAR-a została zmodyfikowana w celu przyspieszenia działania, przy obniżeniu stopnia kompresji.

Komprsję tą metodą można dodatkowo przyspieszyć redukując rozmiar słownika z domyślnych 4MB do 64KB.

2. WinRAR rozpakowuje archiwa tworzone w systemie Unix za pomocą narzędzia 'compress' (pliki .Z). Podobnie jak w przypadku archiwów GZIP i BZIP2, WinRAR otwiera pliki .tar.Z i .taz w jednym kroku, dzięki czemu nie ma konieczności ręczengo rozpakowywania plików .tar.

3. WinRAR rozpakowuje archiwa 7-Zip (pliki .7z), jednakże polecenie wyszukiwania nie działa dla archiwów tego typu.

4. Ustawienia zabezpieczeń:

a) opcja "Nie wypakowuj plików następujących typów" pozwalająca uniemożliwić wypakowywanie potencjalnie niebezpiecznych plików, jak np. .exe, .scr, .pif

b) opcja "Oferuj wybór programu antywirusowego" modyfikująca działanie polecenia "Skanuj archiwum w poszukiwaniu wirusów". Wyłączenie tej opcji pozwala pominąć wybór programu antywirusowego.

5. Nowe opcja w linii poleceń '-ep3', umożliwiająca zachowanie i odtworzenie pełnych ścieżek plików, włącznie z literą dysku.

Odpowiednikami tej opcji w interfejsie graficznym są opcje "Zachowaj pełne ścieżki włącznie z literą napędu" na zakładce "Pliki" okna archiwizacji oraz "Wypakuj pełne ścieżki" na zakładce "Zaawansowane" okna wypakowywania.

6. Istnieje możliwość kompresji zawartości dysków bezpośrednio z folderu "Mój komputer". Jeśli wybrany zostanie więcej niż jeden dysk, WinRAR automatycznie włączy "Zachowaj pełne ścieżki włącznie z literą napędu". Dzieje się tak zarówno podczas kompresji z okna WinRAR-a jak i okna Eksploratora Windows.

7. Nowa opcja linii poleceń '-oc', umożliwiająca odtworzenie atrybutu kompresji plików i katalogów podzcas wypakowywania ich na partycję NTFS. RAR zawsze zapisuje stan tego atrubutu w archiwum, ale domyślnie go nie odtwarza przy wypakowywaniu.

Odpowiednikiem tej opcji w interfejsie graficznym jest opcja 'Ustaw atrybut "Skompresowany" (NTFS)' na zakładce "Zaawansowane" okna wypakowywania.

8. Począwszy od tej wersji wieloczęściowe archiwa .rar zawierają pole określające numer woluminu. Numer ten jest wyświetlany w oknie informacji o archiwum i w pasku adresu.

W wersji dla konsoli numer woluminu jest wyświetlany przez polecenia 'L' i 'V' w miejscu informacji o wluminie.

Właściwość ta może być przydatna w przypadku zmiany nazw poszczególnych woluminów i utraty informacji o ich kolejności.

9. Polecenia 'L' i 'V' podczas listowania zawartości archiwum wyświetlają atrybut NTFS "Skompresowany".

10. W opcji '-ag' ciąg formatujący może zawierać opcjonalny tekst zawarty w nawiasach klamrowych { }. Taki tekst jest wstawiany bez zmian do nazwy archiwum, np. -agYYYY{rok}-WW{tydzień}

W interfejsie graficznym WinRAR-a tą właściwość posiada pole "Utwórz nazwę archiwum z wzorca" w oknie archiwizacji.

11. Uwzględnienie opcji '-ac' powoduje, że RAR nie usuwa atrybuty "Archiwalny" tym plikom, których rozmiar lub czas modyfikacji zmieniły się po rozpoczęciu procesu archiwizacji. Ta sama reguła dotyczy opcji 'Wyczyść atrybut ""archiwalny"" po archiwizacji' w oknie archiwizacji.

12. Polecenie "Dodaj do ulubionych" umożliwia teraz zapamiętanie, w którym folderze wewnątrz archiwum znajduje się pozycja dodawana do ulubionych. Poprzednie wersje zapamiętywały tylko główny folder archiwum.

13. Podczas edycji zarchiwizowanych plików WinRAR proponuje ich aktualizację od razu po wykryciu, że uległy zmianie. Poprzednie wersje nie robiły tego przed zakończeniem zewnętrznej aplikacji, w której odbywała się edycja pliku.

14. Jeśli na pasek narzędzi lub pasek adresu zostanie upuszczone archiwum, WinRAR wyświetli jego zawartość nawet jeśli w danej chwili otwarte jest inne archiwum. Poprzednie wersje w takim przypadku proponowały dodanie upuszczonego archiwum do tego aktualnie otwartego.

Wciąż istnieje jednak możliwość dodania archiwum do aktualnie otwartego. W tym celu należy je upuścić na listę plików.

15. Poprawiona została obsługa uszkodzonych archiwów LZH aby wykluczyć ewentualne błędy programu podczas ich odczytu.