Zmiany w WinRAR 3.41

1. Usunięte błędy:

a) podczas dodawania nowych plików do istniejącego ciągłego archiwum RAR, stopień kompresji w wersji 3.40 był niższy niż w wersji 3.30.

b) polecenie WinRAR-a "Napraw archiwum" mogło powodować błąd w programie podczas naprawy uszkodzonego archiwum ZIP

2. Jeśli przechowywana w archiwum nazwa pliku w formacie Unicode jest niepoprawna, polecenia RAR-a 'l' i 'v' wyświetlają nazwę w formacie ASCII.