Zmiany w WinRAR 3.42

1. Usunięty błąd przepełnienia bufora występujący przy wykonywaniu polecenia "Usuń" w programie WinRAR (w środowisku graficznym), który mógł wystąpić podczas usuwania pliku z uszkodzonego archiwum.