Zmiany w WinRAR 3.51

1. Usunięte błędy:

a) usunięte dwie luki, które mogły być wykorzystane za pomocą odpowiednio spreparowanych archiwów ACE i plików UUE/XXE

b) poprzednia wersja nie usuwała niektórych plików tymczasowych

c) przetwarzanie bardzo długich (powyżej 1024 znaków) nazw archiwów przekazanych w linii poleceń mogło spowodować błąd i zakończenie pracy WinRAR-a