Zmiany w WinRAR 3.71

1. Nazwy archiwów w pliku dziennika zdarzeń są zawsze poprzedzane pełną ścieżką.

2. Ikona WinRAR-a umieszczana w zasobniku systemowym jest kompatybilna z trybami wysokiej rozdzielczości.

3. Jeśli plik znajdujący się w archiwum o zaszyfrowanych nazwach zostanie zmodyfikowany za pomocą zewnętrznego edytora, WinRAR nie będzie powtórnie monitował o hasło gdy zajdzie konieczność aktualizacji pliku - zostanie w tym celu użyte hasło wprowadzone przy otwieraniu archiwum.

4. Naprawione błędy:

a) opcje -tl oraz "Ustaw czas archiwum na czas ostatniego pliku" mogły działać nieprawidłowo w poprzednich wersjach - objawiało się to w niektórych przypadkach ustawianiem czasu archiwum na bieżący czas systemowy zamiast na czas ostatniego pliku

b) jeśli w parametrze opcji -ag były zawarte znaki określające numer archiwum, miesiące i minuty, WinRAR wstawiał znak "I" zamiast liczby określającej minuty gdy numer archiwum był większy niż 1

c) nazwy plików zawierające znaki o wysokich kodach ASCII, w plikach ISO bez rozszerzenia Joliet, były wyświetlane nieprawidłowo

d) WinRAR mógł kończyć się błędem podczas rozpakowywania niektórych uszkodzonych archiwów RAR

e) jeśli opcja "Wyłącz komputer po zakończeniu" była włączona podczas operacji przekształcania archiwów, WinRAR wyłączał komputer po przekształceniu pierwszego archiwum, a nie po zakończeniu całej operacji

f) w Windows Vista, jeśli użytkownik wpisał nieistniejącą ścieżkę docelową w archiwum SFX, moduł SFX mógł wpaść w nieskończoną pętlę

g) wypakowanie za pomocą "przeciągnij i upuść" pojedynczego pliku z foldera archiwum ACE mogło powodować błąd