Zmiany w WinRAR 3.80

1. Dodana obsługa archiwów ZIP zawierających nazwy plików w formacie UTF-8. Podczas tworzenia archiwum ZIP WinRAR zapisuje nazwy plików w formacie Unicode tylko wtedy, gdy nie mogą być poprawnie zapisane w formacie ANSI.

2. Dodana obsługa rozpakowywania archiwów ZIP używających szyfrowania AES.

3. Polepszona obsługa formatu Unicode dla archiwów RAR i ZIP.

4. W oknie archiwizacji dostępne są tryby aktualizacji "Zapytaj przed nadpisaniem" oraz "Pomiń istniejące pliki". Umożliwiają one określenie traktowania plików, które już istnieją w archiwum. W przeciwieństwie do trybów "Odśwież tylko istniejące pliki" i "Dodaj i aktualizuj pliki", te dwa nowe tyby nie biorą pod uwagę daty modyfikacji plików, tylko ich nazwy.

Odpowiednikami tych trybów w linii poleceń są:

a) opcja -o włącza tryb "Zapytaj przed nadpisaniem"

b) opcja -o- włącza tryb "Pomiń istniejące pliki"

c) opcja -o+ włącza tryb "Dodaj i zamień pliki" (domyślne dla archiwizacji)

5. Nowa opcja "Dodaj do menu kontekstowego" w oknie "Parametry profilu". Jeśli ta opcja jest włączona, to nazwa profilu zostanie wyświetlona w menu kontekstowym Eksploratora Windows, co umożliwi bezpośrednie wybranie tego profilu z menu.

6. Nowa opcja linii poleceń "-cp<profil>" umożliwiająca wybranie profilu kompresji. Opcja ta jest obsługiwana tylko przez WinRAR.exe (Rar.exe jej nie obsługuje).

7. Nowa zakładka "Opcje" okna archiwizacji zawiera grupę ustawień zmieniających działanie opcji "Usuń pliki po zarchiwizowaniu" z zakładki "Ogólne" tego samego okna:

a) Usuń pliki. (powoduje zwykłe usuwanie plików, jak w poprzednich wersjach WinRARa)

b) Przenieś pliki do Kosza. (usuwa pliki przez umieszczenie ich w Koszu)

Odpowiednikiem w linii poleceń jest opcja "-dr".

c) Wymaż pliki. (przed usunięciem pliki zą zamazywaneaby uniemożliwić ich odzyskanie)

Odpowiednikiem w linii poleceń jest opcja "-dw".

Te trzy opcje mają znaczenie tylko wtedy, gdy włączona jest opcja "Usuń pliki po zarchiwizowaniu". Aby zmienić działanie tej opcji na stałe, należy zmodyfikować domyślny profil kompresji.

8. Można zmienić rozmiar okna dialogowego "Extraction path and options" za pomocą myszki. WinRAR zapamięta nowy rozmiar i użyje go przy ponownym wyświetleniu tego okna.

9. Nowe polecenie skryptu SFX "Update" i grupa opcji "Tryb aktualizacji" na nowej zakładce "Aktualizacja" okna "Zaawansowane opcje SFX". To polecenie i te opcje umożliwiają zaimplementowanie aktualizacji plików z uwagi na ich czas modyfikacji.

10. Polecenie skryptu SFX "Shortcut" oraz polecenie "Dodaj skrót" z okna dialogowego "Zaawansowane opcje SFX" umożliwiają określenie ikony, jaką będzie miał skrót.

11. Nowa opcja "Wymaż pliki tymczasowe" w oknie "Settings/Security" umożliwiająca bezpieczniejsze, choć wolniejsze, usuwanie plików tymczasowych.

12. WinRAR i RAR wyświetlają pasek całkowitego postępu rozpakowywania wieloczęściowego archiwum jeśli wszystkie woluminy znajdują się w tym samym folderze.

13. WinRAR i RAR obsługują zmienne środowiskowe w listach plików.
Listy plików mogą zawierać np. takie pozycje:

%windir%\*.exe
%USERPROFILE%\Desktop

Ta właściwość dotyczy tylko wersji dla Windows.

14. Dodana obsługa archiwów TAR zawierających dodatkowe ("extra field") dane.

15. Dodana obsługa archiwów TAR niezawierających 512 bajtów 0 na końcu.

16. Polepszona obsługa formatu Unicode podczas przeciagania plików z okna WinRARa.

17. Kombinacja Shift+Tab może służyć do przechodzenia po elementach okien WinRARa w odwrotnej kolejności niż Tab. W poprzednich wersjach kombinacja Shift-Tab działała tak samo jak Tab.

18. Poprawiono obsługę niewłaściwie zakończonych (uciętych) plików ISO z formatem UDF.