Zmiany w WinRAR 3.90

1. Dostępny jest WinRAR w wersji 64-bitowej. Zaleca się używanie go w 64-bitowej wersji Windows. Oferuje lepszą wydajność i integrację z powłoką systemu niż 32-bitowa wersja.

2. Kompresja RAR została przyspieszona dla wielordzeniowych procesorów i wieloprocesorowych komputerów. Jest to najbardziej zauważalne w Windows Vista i Windows 7.

3. Opcja "Usuń zdublowane foldery ze ścieżki" w "Ustawieniach kompresji" została zastąpiona opcją "Usuń nadmiarowe foldery ze ścieżki". Ta opcja usunie niepotrzebne foldery ze ścieżki w przypadku rozpakowywania archiwów zawierających na najwyższym poziomie tylko jeden folder.

4. Zmiany w oknie "Ścieżka i opcje wypakowywania": a) przycisk "Nowy folder" tworzy nowy folder w zaznaczonym miejscu

b) klawisz F2 zmienia nazwę folderu na drzewie folderów

c) klawisz F5 odświeża zawartość drzewa

d) klawisz Del usuwa zaznaczony folder z drzewa

5. Opcja "Wyświetl sekundy" w ustawieniach listy plików umożliwia sterowanie wyświetlaniem sekund przy datach plików w oknie WinRARa.

6. Grupa opcji "Sprawdzaj samorozpakowujące się archiwa" w ustawieniach ikon menu kontekstowego pozwala kontrolować, na jakich dyskach pliki wykonywalne będą sprawdzane, czy są samorozpakowującymi się archiwami. Takie sprawdzenie opóźnia wyświetlenie menu kontekstowego, dlatego można je wyłączyć np. dla powolnych dysków sieciowych.

7. Podczas sortowania plików w głównym oknie WinRAR używa tych samych zasad, co Eksplorator Windows - liczby w nazwach plików są traktowane jak liczby a nie jak tekst, co spowoduje, że pliki zostaną posortowane w następujący sposób: 1.txt, 2.txt, 10.txt, a nie jak poprzednio: 1.txt, 10.txt, 2.txt
Ten sposób sortowania jest dostępny począwszy od Windows XP z Service Packiem 2.

8. Skrót klawiszowy Ctrl+W teraz zamyka główne okno WinRARa, podobnie jak okno wbudowanego podglądu. Polecenie "Wyświetl w formacie Windows" w menu wbudowanego podglądu ma teraz nowy skrót klawiszowy: Ctrl+I.

9. Nowa opcja -r- wyłącza całkowicie przeszukiwanie podfolderów. Polecenie "rar a -r- archiwum folder" doda do archiwum tylko ten folder, bez jego zawartości. Domyślnie, jeśli nazwa archiwizowanego folderu nie zawiera symboli wieloznacznych, RAR dodaje do archiwum jego zawartość nawet pomimo braku opcji -r.

10. Nowa opcja -ai, która użyta podczas wypakowywania powoduje, że RAR ignoruje atrybuty pliku zapisane w archiwum.

11. Jeśli nie zostanie podana nazwa pliku w poleceniu "cw", RAR w wersji dla konsoli wypisze komentarz na stdout.

12. Przy archiwizacji danych ze standardowego wejścia (stdin) z użyciem opcji -si[nazwa], RAR ustawia czas modyfikacji pliku na bieżący czas systemowy. Poprzednie wersje RARa nie ustawiały czasu przy tej operacji.

13. Informacja wyświetlana po naprowadzeniu kursora na ikonę WinRARa w zasobniku systemowym zawiera również nazwę archiwum. Poprzednio wyświetlane były tylko czas pozostały do zakończenia operacji oraz postęp wykonania.

14. Nowa zmienna ("Shutdown") w kluczu Rejestru "Software\WinRAR\Policy", która umożliwia wyłączenie opcji "Wyłącz komputer po zakończeniu".

15. Lepsza wydajność rozszerzenia powłoki Windows. Teraz menu kontekstowe WinRARa lepiej obsługuje duże ilości zaznaczonych plików.

16. Lepsza kompatybilność z wysokorozdzielczymi trybami graficznymi Windows.

17. Usunięte błędy:

a) WinRAR mógł nie otworzyć archiwum tar lub tar.gz, jeśli takie archiwum zawierało plik większy niż 8 GB

b) menu kontekstowe WinRARa nie działało poprawnie w wersji beta systemu Windows 7, jeśli włączone było pokazywanie ikon w menu kontekstowym i kliknięto plik znajdujący się w folderze "Library".

c) poprzednie wersje WinRARa nie potrafiły zmienić nazwy pliku, jeśli ta zawierała 5 lub więcej następujących po sobie spacji. WinRAR nie wyświetla tych spacji ze względów bezpieczeństwa, ponieważ mogą one powodować ukrycie prawdziwego rozszerzenia pliku. To zabezpieczenie powodowało niemożność zmiany takiej nazwy pliku.