Zmiany w WinRAR 3.91

1. Ta wersja potrafi rozpakować archiwa 7-Zip używające metody LZMA2.

2. Wyświetlany jest pojedynczy monit o hasło podczas rozpakowywania zawierających zaszyfrowane pliki archiwów 7z z menu kontekstowego. Poprzednia wersja wyświetlała dwa monity.

3. Ta wersja potrafi rozpakować archiwa .tar.bz2 składające się z połączonych mniejszych strumieni bz2. Poprzednie wersje rozpakowywały tylko pierwszy napotkany strumień w takim archiwum.

4. WinRAR wyświetla CRC32 dla plików w zwykych archiwach .gz (nie w .tar.gz). Poprzednie wersje pozostawiały to pole puste.

5. Usunięte błędy:

a) WinRAR 3.90 wyświetlał przycisk "Zapisz" zamiast "Otwórz" i "OK" w oknie dialogowym wyszukiwania archiwum

b) WinRAR mógł wyświetlać niewłaściwe nazwy plików podczas przeglądania uszkodzonych archiwów ZIP

c) WinRAR 3.90 nie był w stanie rozpakować archiwów LZH używających kompresji "-lh7-"

d) WinRAR 3.90 mógł nie usunąć części plików po skończeniu archiwizacji jeśli włączona była opcja usuwania plików do kosza. Ten błąd występował w Windows XP, lecz nie w Windows Vista ani Windows 7

e) podczas rozpakowywania plików ISO przy użyciu menu kontekstowego WinRAR mógł wypakować te same pliki dwukrotnie podczas jednej operacji, a w konsekwencji wyświetlał pytanie o nadpisanie pliku.

f) wyszukiwanie ciągu liczb heksadecymalnych mogło się nie powieść jeśli pierwsza liczba w tym ciągu była większa od 127