Zmiany w WinRAR 3.92

1. Jeśli WinRAR zostanie uruchomiony z menu kontekstowego w systemie z wieloma monitorami, okno dialogowe danego polecenia zostanie wyświetlone na tym samym monitorze, co menu, z którego zostało wywołane. W poprzedniej wersji okno było wyswietlane zawsze na monitorze głównym.

2. Polecenie "Skompresuj i wyślij e-mailem" menu kontekstowego dodaje nazwę archiwum do tematu wysyłanej wiadomości. Poprzednie wersje pozostawiały to pole niewypełnione.

3. W wersji 3.91 opcja "-x" mogła powodować wykluczenie folderów z procesu archiwizacji nawet jeśli maska zawierała symbole wieloznaczne i nie zawierała ścieżki. Na przykład, "-x*." powodowało wykluczenie wszystkich folderów, które nie miały rozszerzenia. Teraz opcja "-x" dla masek bez ścieżek działa jak w wersji 3.80, a foldery wyklucza tylko jeśli maska nie zawiera symboli wieloznacznych i dokładnie pasuje do nazwy folderu.

4. Usunięte błędy:

a) WinRAR 3.91 zgłaszał błąd "Nieoczekiwany koniec archiwum" przy otwieraniu pustego archiwum ZIP utworzonego za pomocą polecenia menu kontekstowego (Nowy -> Archiwum WinRARa (ZIP))

b) jeśli opcja "Usuń archiwum" była włączona podczas rozpakowywania wielu archiwów ZIP i jedno z tych archiwów było uszkodzone, to WinRAR nie usuwał dalszych, prawidłowo rozpakowanych, archiwów.

c) jeśli nazwa pliku pasowała do różnych masek w pliku RarFiles.lst, to WinRAR mógł wybrać ostatnie z tych dopasowań. Normalnie, gdy żadna z pasujących masek nie zawiera się innej pasującej masce, wybrana powinna zostać pierwsza z nich.