Zmiany w WinRAR 3.93

1. Usunięte błędy:

a) w wersji 3.92, opcja -xd:\ścieżka\folder mogła powodować wykluczenie także tych folderów, których ścieżka była inna od określonej a jedynie ich nazwa była taka, jak określona

b) opcje -y -or nie działały jednocześnie. Opcja -or była ignorowana w przypadku, gdy podana została opcja -y