Zmiany w WinRAR 4.01

1. Dodano obsługę rozmiarów plików zapisanych w formacie binarnym w archiwach TAR. Niektóre archiwa TAR używają tego formatu dla plików przekraczających 8 GB.

2. Usunięte błędy:

a) polecenie "Napraw" mogło nie dokonać prawidłowej rekonstrukcji struktury archiwum, które zawierało co najmniej jeden plik przekraczający 4 GB po kompresji.

Ten błąd nie miał wpływu na naprawę archiwum za pomocą danych naprawczych. Błąd objawiał się tylko wtedy, gdy naprawiane archiwum nie zawierało danych naprawczych i WinRAR musiał zarekonstruować strukturę archiwum.

b) jeśli rozpakowywanie archiwum zostało uruchomione z menu kontekstowego Eksploratora Windows, to pomimo zaznaczenia opcji "Wypakuj bez struktury folderów" WinRAR wypakowywał pliki z pełnymi ścieżkami

c) czasami po wprowadzeniu błędnego hasła dla zaszyfrowanego archiwum ZIP WinRAR ignorował kolejne próby wprowadzenia poprawnego hasła

d) "Pomocnik" nie umożliwiał utworzenia samorozpakowujących się i wieloczęściowych archiwów podczas archiwizacji pojedynczego folderu lub pliku bez rozszerzenia

e) polecenie "Importuj ustawienia z pliku" nie przywracało wieloliniowych komentarzy w profilach kompresji

f) podczas przekształcania woluminów RAR o nazwach o postaci nazwa1.nazwa2.part#.rar cześć ".nazwa2" była omyłkowo usuwana. Wynikową nazwą było nazwa1.rar zamiast spodziewanego nazwa1.nazwa2.rar

g) RAR mógł zakończyć działanie błędem podczas tworzenia nowego archiwum z opcją -agNNN, jeśli wygenerowany numer był większy lub równy 110

h) WinRAR nieprawidłowo wyświetlał zawierające znaki narodowe nazwy plików w archiwach 7-Zip, jeśli były one zapisane w niestandardowej stronie kodowej. Był to tylko błąd wyświetlania, podczas wypakowywania nazwy były tworzone prawidłowo.