Zmiany w WinRAR 4.10

1. WinRAR może tworzyć archiwa ZIP o praktycznie nieograniczonym rozmiarze.

Nie obowiązują już ograniczenia 2 GB archiwum i nie więcej niż 65535 plików.

2. WinRAR może tworzyć wieloczęściowe archiwa ZIP.

Woluminy ZIP mają nazwy typu 'volname.zip', 'volname.z01', 'volname.z02'. Przetwarzanie wieloczęściowych archiwów ZIP zawsze rozpoczyna się od woluminu z rozszerzeniem '.zip'.

W przeciwieństwie do woluminów RAR, woluminy ZIP nie mogą być samorozpakowujące się.

WinRAR potrzebuje dostępu do wszystkich woluminów wieloczęściowego archiwum ZIP w tym samym czasie podczas tworzenia ich czy rozpakowywania, dlatego nie jest możliwe tworzenie i rozpakowywanie woluminów ZIP bezpośrednio przy użyciu dysków wyjmowalnych przy założeniu, że na jednym dysku wyjmowalnym znajduje się tylko jeden wolumin ZIP.

3. Dodano obsługę czasu o wysokiej precyzji dla archiwów ZIP.

4. Dodano obsługę nazw Unicode dla archiwów ZIP przechowywanych w dodatkowej strukturze archiwum. Różne archiwizery przechowują Unicodowe nazwy w różnych miejscach archiwum ZIP; WinRAR potrafi teraz poprawnie obsłużyć takie archiwa.

5. Synchronizacja zawartości archiwum jest teraz obsługiwana dla archiwów ZIP.

6. Zmiany w obsłudze opcji -ag:

a) opcja -ag może być używana we wszystkich poleceniach WinRARa, a nie tylko podczas kompresji

b) obsługa znaku formatującego 'N' podczas archiwizacji jest inna niż dla pozostałych operacji

c) znak formatujący 'I' określa minuty niezależnie od tego, czy w jakim miejscu wystepuje znak 'H' (godziny)

7. Domyślnie WinRAR proponuje zaktualizowanie archiwum jeśli podglądany plik został zmieniony. Nowa opcja "Ignoruj modyfikacje dla" umożliwia zmianę tego zachowania.

8. Zmiany w polu do wprowadzania rozmiarów woluminów. Teraz jednostki można wybrać z rozwijanej listy znajdującej się po prawej stronie pola do wprowadzania rozmiaru. Poprzedni sposób określania jednostek (przez dodawanie liter 'k', 'm', itp. na końcu wprowadzonej wartości liczbowej) jest nadal obsługiwany.

9. Zmiany na liście predefiniowanych rozmiarów woluminów. Zamiast rozmiaru określającego dyskietkę 1,44" jest wolumin 5-megabajtowy; dodano też maksymalny rozmiar woluminu dla dysków o systemie plików FAT32 oraz dla dysków Blu-ray.

10. Nowa opcja "Wymaż pliki jeśli hasło jest ustawione" w oknie dialogowym archiwizacji.

11. Nowa opcja "Wymaż pliki tymczasowe/Tylko pliki zaszyfrowane" w ustawieniach zabezpieczeń. Umożliwia wolniejsze ale bezpieczniejsze usuwanie plików tymczasowych powstałych przy wypakowywaniu zaszyfrowanych plików archiwów. Pozostałe pliki tymczasowe są usuwane szybką metodą.

12. Zmiany w poleceniu "Przekształć archiwa":

a) istnieje możliwość przekształcania zaszyfrowanych archiwów. W poprzednich wersjach takie archiwa były pomijane.

Aby takie archiwa były pomijane podczas przekształcania, należy zaznaczyć opcję "Pomiń zaszyfrowane archiwa". Może to być przydatne aby uniknąć monitów o hasła do archiwów.

b) specjalny typ "rar2", odnoszący się do archiwów RAR w wersjach 1.x i 2.x został usunięty. Teraz format "rar" obejmuje wszystkie wersje archiwów RAR.

Ponieważ polecenie przekształcania archiwów nie musi teraz sprawdzać wersji archiwum, wstępne wyszukiwanie archiwów jest znacznie szybsze.

13. Nowa opcja linii poleceń '-log[fmt][=nazwa]' umożliwia zapisanie nazw przetwarzanych archiwów i plików (dla formatu ZIP tylko podczas archiwizacji, a dla formatu RAR także dla wypakowywania, usuwania i listowania zawartości archiwum).

Opcja ta jest szczególnie przydatna podczas automatycznego przetwarzania archiwów o generowanych nazwach (opcje -ag i -v).

14. Nowa opcja '-@[+]' umożliwia zmianę zachowania RARa po napotkaniu parametru rozpoczynającego się od znaku '@'.

15. Opcje określające program do uruchomienia zostały przesunięte z zakładki "Ogólne" na nową zakładkę "Setup" okna zaawansowanych opcji SFX. Teraz możliwe jest określenie więcej niż jednego programu, który ma być uruchomiony przed lub po rozpakowaniu archiwum.

16. Polecenie skryptu SFX "SetupCode" zmusza moduł SFX do czekania na zakończenie uruchomionego programu i zwrócenia jego kodu wyjścia. Kod wyjścia uruchomionego programu jest zwiększany o 1000 i ustawiany jako kod wyjścia modułu SFX.

W środowisku graficznym tę funkcjonalność włącza się opcją "Czekaj na zakończenie i zwróć kod wyjścia" na zakładce "Setup" okna zaawansowanych opcji SFX.

17. Moduł SFX nie obsługuje trybu "S" (tworzenie skrótu w Menu Start) polecenia "Shortcut". Najnowsze wersje Windows nie umożliwiają bezpośredniego tworzenia skrótów w Menu Start.

18. Rozmiary woluminów można określać za pomocą ułamków dziesiętnych. Separator dziesiętny jest pobierany z ustawień regionalnych systemu Windows.

Opcja '-v<rozmiar>' również obsługuje wartości ułamkowe, jednak w tym przypadku separatorem dziesiętnym jest zawsze kropka.