Zmiany w WinRAR 4.11

1. Naprawione błędy:

a) WinRAR nie zachowywał atrybutu "Skompresowany" systemu plików NTFS podczas tworzenia archiwów RAR

b) WinRAR kończyłdziałąnie błędem jeśli w linii poleceń wystąpił parametr @listaplików a plik 'listaplików' nie istniał. Ten błąd dotyczył jedynie WinRARa (nie wersji konsolowej, RAR.exe).

c) jeśli podczas archiwizacji określono maskę wykluczenia -x*\katalog\* i jeśli nazwa bieżącego folderu zawierała 'katalog', to WinRAR wykluczał wszystkie pliki i nie tworzył archiwum.

d) graficzne moduły SFX nie działały w Windows Preinstallation Environment (Windows PE).