Zmiany w WinRAR 4.20

1. Zmiany w kompresji RAR:

a) Ogólny algorytm kompresji RAR został zoptymalizowany pod kątem lepszego wykorzystania wielu procesorów lub rdzeni. Spowodowało to również minimalny wzrost szybkości kompresji w środowiskach jednoprocesorowych.

Przyśpieszenie jest zależne od typu danych i przeciętnego rozmiaru kompresowanego pliku. Wieloprocesorowość jest dużo bardziej wydajna w przypadku kompresji dużych plików.

b) W celu uzyskania lepszego przyśpieszenia zostało zwiększone zapotrzebowanie na pamięć. Ogólny algorytm kompresji potrzebuje około 120 MB pamięci (potrzebował około 40 MB w wersji 4.11).

c) Specjalny algorytm kompresji tekstu nie jest w stanie dość efektywnie wykorzystywać wielu procesorów, przez co w takim środowisku jego prędkość jest dużo niższa od algorytmu ogólnego. Ponadto rozpakowanie danych spakowanych przy użyciu tego algorytmu też jest wolniejsze (niezależnie od liczby procesorów), dlatego domyślnie ten algorytm jest wyłączony.

Można ręcznie włączyć użycie tego algorytmu za pomocą odpowiednich opcji w oknach dialogowych czy opcji -mct w linii poleceń.

d) "Najszybszy" (-m1) tryb kompresji teraz także jest w stanie wykorzystać wiele procesorów (w wersji 4.11 wykorzystywał tylko jeden procesor).

2. Ogólny algorytm dekompresji RAR został nieco przyśpieszony, jednak nie na taką skalę, co algorytm kompresji. Dekompresor nie wykorzystuje wielu procesorów, więc jego wydajność nie zależy od ich liczby.

3. Zmiany w kompresji ZIP:

a) Algorytm kompresji ZIP teraz wykorzystuje wiele procesorów, przez co jest o wiele szybszy w środowiskach wieloprocesorowych. Kompresja w formacie ZIP na pojedynczym procesorze również jest szybsza niż w wersji 4.11

b) Ilość pamięci używanej podczas kompresji ZIP zwiększyła się do około 15 MB.

4. Tworzenie i używanie woluminów naprawczych wykorzystuje wiele procesorów, dzięki czemu odbywa się szybciej. Pomimo to głównym czynnikiem opóźniającym te operacje jest czas dostępu do danych na dysku, dlatego przyśpieszenie jest najbardziej zauważalne dla operacji na dyskach SSD.

5. Zakres wartości parametru <wątki> opcji -mt został zmieniony na 1 - 32 (poprzednio było 0 - 16).

6. Wyszukiwanie plików jest teraz w pełni obsługiwane dla archiwów 7-Zip.

7. WinRAR i moduły SFX nie obsługują już Windows 2000

8. Przycisk "Zapisz bieżące ustawienia jako domyślne" jest teraz widoczny tylko jeśli okno dialogowe "Zaawansowane opcje SFX" jest wywołane podczas operacji przekształcania archiwum w samorozpakowujące się. Opcje zapisane w ten sposób są używane tylko podczas tego typu operacji.

Podczas tworzenia lub aktualizacji archiwum SFX używane są opcje zapisane w domyślnym profilu kompresji.