Zmiany w WinRAR 5.01

1. Archiwa RAR 5.0 mogą zawierać specjalny blok informacji służący do szybkiego otwarcia archiwum, którego obecność określa się w linii poleceń opcją -qo[-|+] lub w oknie archiwizacji grupą opcji "Informacje szybkiego otwarcia".

W tej wersji archiwa zawierające taki blok informacji oraz blok informacji serwisowych (np. dane zabezpieczeń plików) są aktualizowane z większą szybkością. Ponadto takie archiwa są też jeszcze szybciej otwierane.

2. Usunięte błędy:

a) polecenie "Wyszukaj" mogło spowodować błąd podczas wyszukiwania tekstu w archiwum .7z

b) podczas otwierania archiwum RAR 5.0 z zaszyfrowanymi nazwami plików znajdującego się w innym archiwum o zaszyfrowanych nazwach plików, WinRAR mógł wyświetlić komunikat o niewłaściwym haśle. Zdarzało się to tylko wtedy, gdy hasło do zewnętrznego archiwum różniło się od hasła do wewnętrznego archiwum. Nie wpływało to na wypakowywanie plików - wszystkie pliki były wypakowywane właściwie pomimo tego komunikatu.

c) opcja "Użyj dla wszystkich archiwów" w oknie wprowadzania hasła nie działała właściwie - mimo jej włączenia WinRAR wyświetlał monit o hasło dla archiwów RAR 5.0 z zaszyfrowanymi nazwami plików.

d) pasek adresu niewłaściwie przetwarzał ścieżki, w których zostały użyte zmienne środowiskowe, np. %temp%

e) zachowywanie danych bezpieczeństwa oraz dodatkowych strumieni nie działało dla plików o ścieżkach dłuższych niż 260 znaków

f) polecenie "Testuj" mogło niewłaściwie zgłosić uszkodzenie w poprawnym bloku danych naprawczych gdy testowane były tylko niektóre pliki w archiwum RAR 5.0. Sytuacja ta nie miała miejsca podczas testowania całego archiwum.

g) polecenie "Testuj" niewłaściwie zgłaszało błędy podczas weryfikacji uniksowych dowiązań symbolicznych w archiwach RAR 4.x

h) polecenie "Podejrzyj" nie działało dla plików w archiwach BZIP2

i) jeśli opcja "Czas modyfikacji o wysokiej precyzji" była wyłączona, to WinRAR w ogóle nie zachowywał czasu modyfikacji zamiast zachować go z mniejszą precyzją

j) ścieżki docelowe zawierające .\ lub ..\ nie działały podczas rozpakowywania archiwów innych niż RAR w linii poleceń WinRARa

k) WinRAR nie potrafił rozpakować wieloczęściowych archiwów CAB