Zmiany w WinRAR 5.10

1. Dodano obsługę rozpakowywania archiwów ZIP i ZIPX używających kompresji BZIP2, LZMA oraz PPMd.

2. Dodano obsługę dzielonych archiwów 7z (.7z.001, .7z.002, ...).

3. Dodano obsługę specjalnych komend procesora umożliwiających zwiększenie wydajności szyfrowania i deszyfrowania archiwów RAR.

4. Ikony narzędzi w programie zostały przystosowane do monitorów o wyższych rozdzielczościach.

5. Zmienne środowiskowe, np. %temp%, mogą być używane podczas określania plików do archiwizacji.

6. Opcja -ai może być użyta podczas tworzenia archiwum RAR - powoduje ona, że zamiast faktycznych atrybutów w archiwu zapisywane są typowe atrybuty plików i katalogów. Poprzednio ta opcja mogła być użyta tylko podczas rozpakowywania archiwum.