Zmiany w WinRAR 5.11

1. WinRAR potrafi rozpakować archiwa TAR z nagłówkami pax. Poprzednia wersja nie mogła tego robić.

2. Opcja "Zachowaj uszkodzone pliki" jest obsługiwana dla archiwów 7-Zip.

3. Usunięte błędy:

a) WinRAR 5.10 nie ustawiał atrybutów "ukryty", "tylko do odczytu" ani "systemowy" dla plików wypakowywanych z archiwów ZIP

b) WinRAR 5.10 nie był w stanie zaktualizować samorozpakowujących się archiwów RAR zawierających zagnieżdżone archiwa ZIP zarchiwizowane bez kompresji

c) do archiwów ZIP tworzonych z opcją "Nie zachowuj ścieżek" były niepotrzebnie dołączane puste bloki danych dotyczące katalogów

d) zarchiwizowane pliki mogły mieć 1-godzinne przesunięcie czasu modyfikacji w Windows XP

e) usuwanie pliku z ciągłego archiwum RAR5 zawierającego pliki zarchiwizowane z opcją -ver mogło powodować utratę informacji o wersji tych plików

f) pasek narzędzi wyświetlał czarne prostokąty zamiast ikon w przypadku, gdy głębia kolorów była ustawiona na 16 lub 24-bitową a rozmiar czcionki był ustawiony na większy niż 100%