Co to jest interfejs Pomocnika?

Interfejs Pomocnika w programie WinRAR został opracowany przede wszystkim z myślą o początkujących użytkownikach i umożliwia przeprowadzenie podstawowych operacji związanych z pakowaniem i rozpakowywaniem archiwów, przy użyciu prostych procedur typu „krok po kroku”.

Aby wyświetlić okno dialogowe Pomocnika, należy nacisnąć przycisk Pomocnik na głównym pasku narzędzi WinRAR. Domyślnie ten przycisk jest widoczny zarówno przy tworzeniu jak i rozpakowywaniu archiwów, ale można go dowolnie włączać lub wyłączać, podobnie jak inne przyciski paska narzędzi, przy pomocy opcji "Przyciski…" w sekcji "Ogólne" okna dialogowego. Inna opcja w oknie dialogowym "Ogólne" o nazwie "Uruchom Pomocnika przy starcie", umożliwia uruchomienie tego Pomocnika od razu przy starcie programu WinRAR.

Każde okno dialogowe Pomocnika zawiera u góry krótkie wprowadzenie, opisujące zawartość okna dialogowego i możliwe do wykonania działania. Można też nacisnąć przycisk „Pomoc”, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

« Powrót do listy pytań