Jak archiwizować pliki używając programu WinRAR?

Najpierw należy uruchomić program WinRAR. Kliknąć dwukrotnie lub nacisnąć Enter na ikonie WinRAR. Można też uruchomić program z menu Start systemu Windows pod pozycją "Programy", następnie "WinRAR"i kliknąć pozycję "WinRAR".

Kiedy program WinRAR już działa, wyświetla listę plików i folderów w danym folderze. Należy teraz przejść do folderu, który zawiera pliki, jakie maja być zarchiwizowane. Można użyć Ctrl+D, albo listy dysków znajdującej się pod paskiem narzędzi lub kliknąć małą ikonę dysku w dolnym lewym rogu, aby zmienić aktualnie przeglądany dysk. Nacisnąć BS, Ctrl+PgUp, mały klawisz "W górę" pod paskiem narzędzi lub dwukrotnie kliknąć na folder o nazwie ".." aby przejść do folderu o poziom wyżej. Nacisnąć Enter, Ctrl+PgDn lub dwukrotnie kliknąć na jakikolwiek inny folder, aby go otworzyć. Ctrl+ ustawi dysk systemowy jako aktualny folder.

Po otwarciu folderu z plikami źródłowymi, należy wybrać pliki i foldery, które mają być zarchiwizowane. Można to zrobić używając kombinacji klawisza Shift + klawiszy strzałek lub myszki tak, jak w Eksploratorze Windows i innych programach systemu Windows. W programie WinRAR możliwe jest również wybieranie plików przy użyciu klawisza Spacji lub Ins. Klawisze "Szary +" oraz "szary -" na klawiaturze numerycznej umożliwiają wybieranie grup plików używając masek plików.

Po wybraniu jednego lub więcej plików, należy kliknąć przycisk "Dodaj" na pasku narzędzi WinRAR , nacisnąć Alt+A lub wybrać polecenie "Dodaj pliki do archiwum" w menu poleceń. Wprowadź nazwę docelowego archiwum w oknie dialogowym, które się teraz pojawi lub po prostu zaakceptuj nazwę domyślną. W tym oknie dialogowym można tez wybrać format nowego archiwum (RAR or ZIP), poziom kompresji, rozmiar woluminu i inne parametry archiwizowania To okno dialogowe jest szczegółowo opisane w temacie Nazwy archiwów i okno dialogowe parametrów. Kliknij przycisk OK kiedy wszystko jest już gotowe do utworzenia nowego archiwum.

Podczas tworzenia archiwum, wyświetla się okienko pokazujące statystyki wykonywanej operacji. Jeśli użytkownik chce przerwać proces, należy kliknąć przycisk Anuluj w oknie poleceń. Można nacisnąć przycisk w tym oknie "Praca w tle" aby zminimalizować WinRAR do paska zadań. Po ukończeniu archiwizowania, znika okno poleceń a nowo utworzone archiwum staje się obecnie wybranym plikiem.

Można też dodawać pliki do już istniejących archiwów RAR przy użyciu metody "przeciągnij i upuść". Wybierz docelowe archiwum w oknie WinRAR i naciśnij Enter (lub dwukrotnie kliknij) na nazwę. RAR odczyta archiwum i wyświetli jego zawartość. Można teraz do tego archiwum dodać pliki po prostu przeciągając je z folderu innego programu i upuszczając je do danego archiwum WinRAR.

« Powrót do listy pytań