Jak podzielić pliki na wieloczęściowe archiwa?

Podczas kompresowania pliku/plików, można podać rozmiar woluminu w polu "Rozmiar woluminów" w oknie dialogowym "Nazwa i parametry archiwum", w celu utworzenia woluminów (wieloczęściowe archiwa).

Domyślnie jest to określane w bajtach. Ale jeśli doda się małą literę 'k' na końcu liczby oznaczającej rozmiar woluminu, to wprowadzona wartość będzie przyjęta jako kb (przemnożone przez 1024). Użycie dużej litery 'K' oznacza tysiące bajtów (przemnożone przez 1000), 'm' oznacza megabajty, a 'M' – miliony bajtów.

W programie WinRAR można wybrać także rozmiar woluminu z listy dostępnej w tej pozycji. Proszę zauważyć, że w przypadku tworzenia archiwum na dysku przenośnym, można wybrać funkcję "Określ automatycznie" z dostępnej listy, a program WinRAR automatycznie wybierze właściwy rozmiar woluminu dla każdego nowego nośnika.

Na przykład, przy tworzeniu archiwum na wielu płytach CD można wprowadzić parametr "700m"  dla płyt CD o pojemności 700MB. WinRAR tworzy archiwa wieloczęściowe (volname.part001.rar, volname.part002.rar, etc. ) Wszystkie te części mają po 700MB , ale oczywiście ostatnia część może być mniejsza.

Następnie można już nagrać gotowe woluminy na płyty CD CD.

Niektóre programy maja specjalny tryb testujący, gdzie można samodzielnie określić maksymalną pojemność czystej płyty CD w celu podania maksymalnej objętości woluminów.

Aby rozpakować wieloczęściowe archiwum, należy rozpocząć ten proces od pierwszego woluminu. Należy wybrać opcję "Rozpakuj wszystkie pliki we wszystkich wolumenach od bieżącego" w menu, które się w tym momencie pojawi. Jeśli wolumeny są przechowywane na nieprzenośnych mediach – jak twardy dysk, przed rozpoczęciem rozpakowywania należy je wszystkie umieścić w tym samym folderze.

Aby przepakować pojedyncze archiwum rar/zip/tar/... w wieloczęściowe archiwa, proszę użyć funkcji konwersji dostępnej w programie od wersji WinRAR 3.10.

« Powrót do listy pytań