Jak rozpakować pliki przy pomocy programu WinRAR?

Aby rozpakować pliki przy pomocy WinRAR w trybie powłoki, należy najpierw otworzyć potrzebne archiwum w programie WinRAR. Można to zrobić na kilka sposobów:

  • dwukrotnie kliknąć lub nacisnąć Enter na nazwie pliku archiwum, w powłoce Windows (Eksplorator lub Pulpit). Jeśli WinRAR został skojarzony z typami archiwów w trakcie instalacji programu (domyślna opcja instalacji), to WinRAR otworzy to archiwum. Można też skojarzyć WinRAR z typami archiwów już po instalacji, przy użyciu okna dialogowego Integracja;
  • dwukrotnie kliknąć lub nacisnąć Enter na nazwie pliku archiwum w oknie WinRAR
  • przeciągnąć i upuścić plik archiwum na ikonę lub okno WinRAR. Przedtem należy się jednak upewnić, że WinRAR nie pokazuje w tej chwili innego archiwum, w przeciwnym razie upuszczone archiwum zostanie dodane do tego aktualnie wyświetlanego;
  • uruchomić WinRAR z wiersza poleceń z pojedynczym parametrem – nazwa archiwum.

Kiedy archiwum jest otwarte w programie WinRAR, wyświetlana jest cała jego zawartość. Należy wybrać pliki i foldery, które mają być rozpakowane. Można to zrobić używając kombinacji klawiszy Shift + klawisze strzałek lub Shift + lewy klawisz myszki – tak, jak w Eksploratorze Windows i innych programach systemu Windows. W programie WinRAR możliwe jest także wybieranie plików przy użyciu klawiszy Spacji lub Ins. Klawisze "Szary +" oraz "szary -" na klawiaturze numerycznej umożliwiają wybieranie grup plików używając masek plików.

Po wybraniu jednego lub więcej plików, należy kliknąć przycisk „Wypakuj do” na górze okna WinRAR lub nacisnąć Alt+E , następnie wskazać folder docelowy w okienku dialogowym i kliknąć OK. To okno dialogowe zawiera również kilka opcji zaawansowanych (np. ścieżki wypakowywania i inne okienka opcji).

Podczas procesu wypakowywania, wyświetli się okienko pokazujące aktualne statystyki wykonywanej operacji. Jeśli użytkownik chce przerwać proces wypakowywania, należy kliknąć przycisk Anuluj w oknie poleceń. Można nacisnąć przycisk w tym oknie "Praca w tle" aby zminimalizować WinRAR do paska zadań. W wypadku gdy rozpakowywanie zakończy się pomyślnie i bez błędów, WinRAR powróci do powłoki, a w przypadku napotkania błędów, pojawi się okno Diagnostyka.

« Powrót do listy pytań