Nie udało się rozpakować plików z wieloczęściowego archiwum RAR, ponieważ jeden z woluminów archiwum został uszkodzony (uszkodzona dyskietka). Proszę o pomoc!

Przede wszystkim należy użyć danych naprawczych RAR podczas tworzenia archiwów na niezbyt pewnych nośnikach danych , takich jak dyskietki. Generalnie, w takim wypadku nie zaleca się tworzenie wieloczęściowych archiwów w postaci archiwów ciągłych. Zamiast tego należy użyć normalnego trybu.

Jeśli jeden z wolumenów takiego archiwum jest uszkodzony, należny spróbować go naprawić. Oczywiście bardzo pomaga w tym wcześniejsze utworzenie archiwum zawierającego dane naprawcze RAR. Obecność danych naprawczych można sprawdzić w archiwum, używając polecenia „Pokaż informacje”. Następnie należy zmienić nazwę naprawianego pliku, z fixed.arcname.rar (jeśli nie zostały użyte dane naprawcze, WinRAR buduje tylko plik rebuilt.arcname.rar) na właściwą nazwę woluminu i ponownie spróbować rozpakować archiwum, zaczynając od pierwszego woluminu.

« Powrót do listy pytań