Otrzymałem komunikat "Błąd CRC w nazwie pliku. Plik jest uszkodzony"!

Dane pliku są uszkodzone. Archiwum mogło zostać uszkodzone już po jego utworzeniu w programie WinRAR. W tym przypadku można je czasami naprawić, jeśli plik posiada "recovery record" (czyli posiada dane naprawcze).

Mogło też nastąpić uszkodzenie pliku archiwum podczas jego tworzenia, z powodu problemów sprzętowych (zwykle spowodowanych podkręcaniem procesora lub niestabilną pamięcią).

W tym przypadku nawet dane naprawcze nie pomogą. Jedynym sposobem sprawdzenia czy naprawa jest możliwa, jest zastosowanie w programie WinRAR polecenia Napraw w odniesieniu do tego pliku i sprawdzenie rezultatów.

Należy też upewnić się, czy została zainstalowana najnowsza wersja – jeśli nie, proszę pobrać najnowszą wersję WinRAR/RAR. Każda kolejna wersja przynosi nowe poprawki i usprawnienia.

« Powrót do listy pytań