Otrzymuję komunikat błędu w rodzaju "Spakowane dane CRC mają błąd w nazwie woluminu. Wolumin jest uszkodzony"!

Taki komunikat w programie WinRAR może pokazać się razem z komunikatem "Błąd CRC w nazwie pliku. Plik jest uszkodzony" i może być pomocna do wykrycia, w którym dokładnie wolumenie jest błąd, jeśli duży plik jest podzielony pomiędzy kilka woluminów, a po utworzeniu archiwum tylko jeden z nich jest uszkodzony.

W zależności od rodzaju uszkodzenia RAR może wyświetlić bądź pominąć ten komunikat. Komunikat „Błąd CRC w nazwie pliku. Plik jest uszkodzony" jest wyświetlany zawsze, jeśli uszkodzeniu uległy dane pliku.

Należy też upewnić się, czy została zainstalowana najnowsza wersja – jeśli nie, proszę pobrać najnowszą wersję WinRAR/RAR. Każda kolejna wersja WinRAR przynosi nowe poprawki i usprawnienia.

« Powrót do listy pytań