Otrzymuję komunikat w rodzaju "Nieważna lub uszkodzona informacja o autentyczności"!

Archiwum w programie WinRAR zostało utworzone przy użyciu przełącznika -av (dodanie informacji o archiwum i jego twórcy), ale ta informacja jest uszkodzona lub błędna. Może to oznaczać, że dane archiwum są zniszczone lub uszkodzone , albo fałszywe (nielegalne), a plik rarreg.key został użyty w celu dodania informacji o autentyczności.

Należy też upewnić się, czy została zainstalowana najnowsza wersja – jeśli nie, proszę pobrać najnowszą wersję WinRAR/RAR. Każda kolejna wersja WinRAR przynosi nowe poprawki i usprawnienia.

« Powrót do listy pytań